Den 1/10 2015 föddes valparna i kull GEFE

                                 

                        Mamma: Ayarip's Mooi Geisha van Jechi, "Geisha"                                           Pappa:    Felix Z Plouznicke Staje

 

Ayarip's Mooi Chanel van Gefe

 

 

Ayarip's Mooi Ila van Gefe

 

Ayarip's Mooi Mindi van Gefe

 

Ayarip's Mooi Mira van Gefe

 

Ayarip's Mooi Niva van Gefe

 

Ayarip's Mooi Mojje van Gefe

 

Ayarip's Mooi Ozzy van Gefe